Pokhariya Hospital, Bageshori

POKHARIYA HOSPITAL: Bageshori
START-COMPLETION: July 2009-November 2010
VALUE (In NRS): 25,088,094.31
EMPLOYER: DUBC (Parsa)

Share it